Servis klimatizácie v Bratislave a okolí

 

Servis-vyčistenie klimatizácie s dezinfekciou v cene 80 eur

Vykonávame záručný a pozáručný servis klimatizácií všetkých značiek.

Na namontovaných klimatizáciách pravidelne vykonávame servis klimatizácie, ktorý má preventívny charakter, aby klimatizácie naďalej spoľahlivo chladili.

Čistíme klimatizácie, filtre, teplosmenné plochy, výparníky, vane, vrtule, aby neboli pliesne a nežiaduce pachové stopy.

 

Servis-vyčistenie klimatizácie obsahuje tieto úkony:

 • celková kontrola klimatizácie
 • rozobranie vnútornej jednotky klimatizácie
 • vyčistenie filtrov a plastových častí klimatizácie
 • vyčistenie vane klimatizácie
 • vyčistenie vrtule ventilátora klimatizácie
 • dezinfekcia vnútorných častí klimatizácie
 • kontrola el. časti klimatizácie
 • nastavenie ovládača klimatizácie
 • skúška klimatizácie
 • skontrolovanie množstva chladiva v klimatizácii
 • skontrolovanie tlaku v okruhu klimatizácie
 • vyčistenie chladiča vonk. jednotky,
 • diagnostika poruchy na klimatizácii
 • nacenenie opravy klimatizácie
 • poučenie o správnom používaní klimatizácie

 

Prečo servis klimatizácie?

Pravidelný servis klimatizácie prispieva k predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnému vzduchu, k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti klimatizácie a k predchádzaniu neplánovaných porúch.

Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež financie za neplánované havarijné opravy klimatizácie a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Pravidelný servis a čistenie klimatizácie je zárukou dlhodobého a bezproblémového chodu klimatizačného zariadenia. Pravidelným servisom klimatizácie zvyšujeme účinnosť celého systému.

Výrobca klimatizácie doporučuje servisnú prehliadku klimatizácie minimálne raz za rok servisným technikom a uživateľom klimatizácie doporučuje čistenie filtrov raz mesačne.

Pri servise klimatizácií servisný technik vydezinfikuje klimatizáciu, skontroluje stav prevádzkového chladiva, vyčistí vonkajšiu klimatizačnú jednotku, skontroluje elektroinštaláciu a odvod kondenzátu. Nakoniec vykoná zápis do servisného protokolu.

Základom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky klimatizácií v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov a vyčistenie filtrov a výmenníkov z hygienických dôvodov.

 

Zanesený filter klimatizácie

Umyté diely klimatizácie.Čistenie vnútornej jednotky klimatizácie.Vonkajšia jednotka klimatizácie.

 

 

 

Na prvom mieste je u nás vždy kvalitne odvedená práca. Chceme, aby Vám klimatizácia dlhodobo fungovala a prinášala úžitok a pohodu. 

 

Kontakt:

E-mail: opravy@opravy.sk

Tel: 0903-752 609

 

Po vyplnení objednávky Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín.

OBJEDNÁVKA

© 2008 - 2024 Rastislav Ebert