Inštalácia, opravy a servis klimatizácie -Kompletný cenník

 

 

Kompletná inštalácia klimatizácie s materiálom v Bratislave:

 

Montáž MULTI 3 klimatizácie do 3x 4m Cu rozvodov, byt /dom 1200 
   
Montáž MULTI 2 klimatizácie do 2x 4m Cu rozvodov, byt /dom   800 €
   
Montáž klimatizácie do 8m Cu rozvodov   500 €
   
Montáž klimatizácie do 4m Cu rozvodov   400 €
   

Montáž klimatizácie do 2m Cu rozvodov

380 €

   

 

 

Servis-vyčistenie klimatizácie:

 

SERVIS klimatizácie obsahuje vizuálnu kontrolu, vyčistenie filtrov, vyčistenie výmenníkov a plastových častí, chladiča vonkajšej jednotky, dezinfekcia vnútornej jednotky, skontrolovanie elektrickej časti, skontrolovanie chladiva a tlaku v systeme, kontola a skúška kondenzátu, diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy.

 
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so 4-mi vnútornými jednotkami  240 €
   
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 3-mi vnútornými jednotkami  180 €
   
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 2-mi vnútornými jednotkami   120 €
   

Servisná kontrola a vyčistenie jednej splitovej klimatizácie 

   7

   

Servisná kontrola a vyčistenie jednej MOBILNEJ klimatizácie

  50 €

 

 

Cenník demontáží a prekládok klimatizácií:

 

Prekládka vnútornej jednotky bez prídavného materiálu  300 €
   
Prekládka vonkajšej jednotky bez prídavného materiálu 200 €
   

Demontáž celej klimatizácie bez zapucovania 

100 €

   

Demontáž vonkajšej jednotky (pred zateplením) s uchovaním chladiva

70 

   
Opätovná montáž vonk. jednotky s výmenou konzoly 200 €
   
Opätovná montáž vonk. jed. s nadpájaním Cu potrubí 200 €
   

Opätovná montáž vonk. jednotky bez nadpájania Cu potrubí

150 €

 

 

 

Chladiarenska oprava klimatizácie:

 

Naplnenie novým chladivom s odstránením miesta úniku chladiva

250 €

Doplnenie chladiva do 800g 150 €

Výmena súčiastky v chladiacom okruhu s použitím odsávačky

200 €

Nový kompresor na 3,5 kW klimatizáciu ON/OFF

300 €

 

 

Elektrická oprava klimatizácie:

 

Zásah, alebo diagnostika problému v el. okruhu 100 €
Elektrická oprava klimatizácie s výmenou súčiastky 200 €

Náhradný rozbehový kondenzátor

40 €

 

 

Oprava kondenzátu:

 

Oprava kondenzátu, prečistenie 100 €
Oprava kondenzátu: prerábkou (iné uloženie, lepenie, vŕtanie) 150 €
Čerpadlo kondenzátu                 180 €
Montáž čerpadla kondenzátu 70 €
Hadica / trubka na kondenz 10 m 30 €

 

Výjazd:

 

Výjazd, alebo kontrola bez opravy v BA

  20 €

Doprava tam a späť pre 1km

1 €

 

 

 

OBJEDNÁVKA

 
© 2008 - 2020 Rastislav Ebert