Kompletný cenník - Inštalácie a servis

 

 

Servis-vyčistenie klimatizácie:

 

Servis-vyčistenie klimatizácie s dezinfekciu   80 €
Servis-vyčistenie extremne znečistenej klimatizácie  100 €
   

 

Servis-vyčistenie MULTI split klimatizácie:

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 2-mi vnútornými jednotkami  150 €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 3-mi vnútornými jednotkami

 220 €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so 4-mi vnútornými jednotkami

 300 €

Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 5-mi vnútornými jednotkami

 350 €

 

Elektrická oprava klimatizácie:

Zásah, alebo diagnostika problému v el. okruhu 150 €
Elektrická oprava klimatizácie s výmenou súčiastky 250 €

 

 

Oprava kondenzu klimatizácie

Oprava odvodu kondenzátu: (iné uloženie, lepenie) 150 €
Čerpadlo kondenzátu                 150 €
Montáž čerpadla kondenzátu 100 €
   

 

Chladiarenska oprava klimatizácie:

Servis s doplnením chladiva do 500g

300 €

Servis s naplnením chladiva  do 1200g

400 €

Multisplit - odstránenie úniku chladiva a naplnenie 

500 €
VRV systém - odstránenie úniku chladiva 800 €

 

Pri zateplení demontáž a opätovná montáž:

Demontáž vonkajšej jedn. (pred zateplením) s uchovaním chladiva 100 €
Opätovná montáž vonkajšej jednotky (monosplit) 250 €

 

Demontáž a prekládky klimatizácií:

Demontáž celej klimatizácie s podsatím chladiva 150 €
Prekládka vonkajšej jednotky bez prídavného materiálu 300 €

Prekládka vnútornej jednotky 

400 €

 

Inštalácia klimatizácie na predprípravu:

Montáž klimatizácie na riadnu predprípravu 350 €
Montáž MULTI 2 vnútorné klimatizácie na predprípravu 500 €
Montáž MULTI 3 vnútorné klimatizácie na predprípravu 650 €
Montáž MULTI 4 vnútorné klimatizácie na predprípravu 800 €

 

Inštalácia klimatizácie s materiálom:

Montáž klimatizácie do 2m Cu rozvodov 400 €
Montáž klimatizácie do 4m Cu rozvodov 500 €
Montáž klimatizácie do 6m Cu rozvodov 600 €

 

 

Inštalácia MULTI split klimatizácie s materiálom:

Kompletná montáž MULTISPLIT 2 klimatizácie cez stenu 1000 €
Kompletná montáž MULTISPLIT 2 klimatizácie do 2x 4m Cu rozvodov  1200 €

Kompletná montáž MULTISPLIT 3 klimatizácie do 3x 4m Cu rozvodov

1600 €

 

Doprava:

   

Výjazd za účelom Diagnostiky poruchy bez následnej opravy, alebo kontrola, zistenie stavu, návrh riešenia

 80 €
Doprava v BA 20 €

 

 

Predaj bytových klimatizácií

 

Predaj multisplit klimatizácií

 

 

Kontakt:  opravy@opravy.sk

Tel: 0903-752 609

 

OBJEDNÁVKA

 
© 2008 - 2023 Rastislav Ebert