Inštalácia, opravy a servis klimatizácie -Kompletný cenník

 

 

Kompletná inštalácia klimatizácie s materiálom v Bratislave:

 

Montáž MULTI 3 klimatizácie do 3x 4m Cu rozvodov, byt /dom 1200 
   
Montáž MULTI 2 klimatizácie do 2x 4m Cu rozvodov, byt /dom   800 €
   
Montáž jednej kompletnej inštalácie klimatizácie do 8m Cu rozvodov   500 €
   
Montáž jednej kompletnej inštalácie klimatizácie do 4m Cu rozvodov   400 €
   

Montáž jednej kompletnej inštalácie klimatizácie do 2m Cu rozvodov

350 €

   

ZĽAVA na montáž klimatizácie v BA, zakúpenej v KLIMA-SHOP.SK

     5%

   
ZADARMO prvý servis-vyčistenie pri kúpe a inštalácii do 30.03.2020

     0 €

 

 

Servis-vyčistenie klimatizácie:

 

SERVIS klimatizácie obsahuje vizuálnu kontrolu, vyčistenie filtrov, výmenníkov, plastových častí, chladiča vonkajšej jednotky, dezinfekcia vnútornej jednotky, skontrolovanie elektrickej časti, skontrolovanie chladiva a tlaku v systeme, kontola a skúška kondenzátu, diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy.

 
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu so 4-mi vnútornými jednotkami  240 €
   
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 3-mi vnútornými jednotkami  180 €
   
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s 2-mi vnútornými jednotkami   120 €
   

Servisná kontrola a vyčistenie jednej splitovej klimatizácie 

   7

   

Servisná kontrola a vyčistenie jednej MOBILNEJ klimatizácie

  50 €

 

 

Cenník demontáží a prekládok klimatizácií:

 

Prekládka vnútornej jednotky bez prídavného materiálu  300 €
   
Prekládka vonkajšej jednotky bez prídavného materiálu 200 €
   

Demontáž celej klimatizácie bez zapucovania 

100 €

   
Demontáž len vonkajšej jednotky multisplit (na dve vnútorné) 100 €
   
Opätovná montáž vonkajšej mult. jed. (na dve vnutorné po zateplení)  250 €
   

Demontáž vonkajšej jednotky s uchovaním chladiva (pred zateplením)

70 

   
Opätovná montáž vonk. jednotky s výmenou konzoly 200 €
   
Opätovná montáž vonk. jed. s nadpájaním Cu potrubí 200 €
   

Opätovná montáž vonk. jednotky bez nadpájania Cu potrubí

150 €

 

 

Chladiarenska oprava klimatizácie:

 

Nový kompresor na 3,5 kW klimatizáciu ON/OFF 300 €

Naplnenie novým chladivom s odstránením miesta úniku chladiva

250 €

Výmena súčiastky v chladiacom okruhu s použitím odsávačky

200 €

Napustenie chladiva bez odstránenia miesta úniku, +nové chlad. do 1kg

200 €

Chladivo R134A, R 407C, R410A 1000g

100 €

 

 

Elektrická oprava klimatizácie:

 

Elektrická oprava klimatizácie s výmenou súčiastky                                  200 €

Zásah, alebo diagnostika problému v el. okruhu

100 €

Náhradný rozbehový kondenzátor:

40 €

 

 

Oprava kondenzátu:

 

Čerpadlo kondenzátu                                                                                 180 €
Montáž čerpadla kondenzátu 70 €
Hadica / trubka na kondenz 10 m 30 €
   
Oprava kondenzátu: prerábkou (iné uloženie, lepenie, vŕtanie) 150 €

Oprava kondenzátu, prečistenie

100 €

 

Výjazd:

 

Výjazd, obhliadka, alebo kontrola bez opravy v Bratislave                        

  20 €

inak doprava tam a späť pre 1km

1 €

 

 

 

OBJEDNÁVKA

© 2008 - 2020 Rastislav Ebert