Objednávka / Zmluva o dielo


podľa Obchodných podmienok zverejnených na stránke www.opravy.sk uzatvorená medzi Zhotoviteľom a

objednávateľ:
 
Vyplňte prosím povinné položky označené *

Meno a Priezvisko: *
Ulica: *
PSČ, mesto: *
Mobilný tel.: *
E-mail: *
Meno zodpovednej osoby určenej k prevzatiu tovaru / diela v prípade absencie Objednávateľa a tel. kontakt:


Objednávateľ si záväzne objednáva dielo (tovar a služby) od Zhotoviteľa podľa uvedeného:
 

Údaje o klimatizácii:
Značka klimatizácie:
Model / typ:
Počet ks:


Zhotoviteľ tovar alebo službu (realizáciu diela) dodá, alebo nastúpi v predbežne dohodnutom termíne:
Napíšte dátumy dní, v ktorých by Vám vyhovovala realizácia diela. Rezervujte si celý deň. Obvykle nastupujeme o 8:30 hod a končíme podľa náročnosti v ten istý deň. Termín Vám telefonicky potvrdíme.
Prvý predbežný vhodný termín:
Druhý predbežný vhodný termín:
Tretí predbežný vhodný termín:


Objednávateľ objednaný tovar, alebo službu (dielo) uhradí Zhotoviteľovi spôsobom:
 
Vlastné vyjadrenie:
Objednávajúci je dobre oboznámený a súhlasí s Cenníkom a Obchodnými podmienkami zverejnenými na stránke www.opravy.sk, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
 
Dátum odoslania: 22.06.2024 17:38
Objednávku / zmluvu o dielo:
© 2008 - 2024 Rastislav Ebert