Servis klimatizácia

 

Aké úkony sú zahrnuté v cene servisu klimatizácie?

-kontrola zariadenia,

-vyčistenie filtrov a plastových častí,

-dezinfekcia vnútornej jednotky,

-skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky,

-vyčistenie kondenzačnej vane a vrtule ventilátora

-vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky,

-skontrolovanie chladiva a tlaku,

-diagnostika prípadnej poruchy

-a nacenenie jej opravy.

 

Bližšie k príčinám nepríjemného zápachu klimatizácie najdete tu..

 

Na čo je dobrý pravidelný servis klimatizácie?

Pravidelný servis klimatizácie prispieva k predovšetkým k čistému a zdravotne nezávadnému vzduchu, k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti a eliminácii neplánovaných porúch.

Servis klimatizácie šetrí spotrebu energie a taktiež financie za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.

Pravidelný servis a čistenie je zárukou dlhodobého a bezproblémového chodu klimatizačného zariadenia. Pravidelným servisom zvyšujeme účinnosť celého systému.

Výrobca zariadenia doporučuje servisnú prehliadku zariadenia minimálne raz za rok servisným technikom a uživateľom klimatizácie čistenie filtrov raz mesačne.

Pri servise klimatizácií servisný technik vydezinfikuje klimatizáciu, skontroluje stav prevádzkového chladiva, vyčistí vonkajšiu jednotku, skontroluje elektroinštaláciu a odvod kondenzátu. Nakoniec vykoná zápis do servisného protokolu.

Základom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa zákona č. 286/2009 Z.z a zákona č. 314/2012 Z.z.

 

OBJEDNAJTE SI SERVIS KLIMATIZÁCIE

© 2008 - 2020 Rastislav Ebert