Montáž klimatizácie

 

OPRAVY.SK, s.r.o., IČO: 46952128, DIČ: 2023681440, neplatca DPH, Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava, www.opravy.sk, opravy@opravy.sk, 0903-752 609, IBAN:  SK68 8330 0000 0026 0035 3917

 

 

 

Ponuka služieb

Montáž klimatizácie

Vykonávame montáže klimatizačných zariadení všetkých značiek.

Záruka na montáž klimatizácie a na tesnosť spojov vykonaných technikom je 5 rokov.

Spoje Cu potrubí letujeme na tvrdo, aby neboli mikroskopicné úniky chladiva.

Celé dielo vyhotovíme na "kľúč" podľa dohodnutých požiadaviek.

CENA kompletnej inštalácie (klimatizácia s jednou vnútornou jednotkou) do bytu / domu / kancelárie.  

 

Oprava klimatizácie

Vykonávame všetky zásahy a opravy potrebné pre funkčnosť klimatizačného zariadenia ako sú:

 • oprava úniku chladiva klimatizácie
 • dopustenie chladiva klimatizácie
 • čistenie klimatizácie
 • oprava odtoku kondenzátu klimatizácie
 • výmena kompresora
 • výmena filtra na klimatizácii
 • oprava elektrickej časti klimatizácie
 • chladiarenska oprava klimatizácie
 • prekládka klimatizácie
 • predĺženie chladiaceho okruhu
 • demontáž klimatizácie pri zateplení

 

Servis klimatizácie a čistenie

Vykonávame záručný a pozáručný servis klimatizácií. Na namontovaných klimatizačných zariadeniach pravidelne prevádzame servisné práce, ktoré majú preventívny charakter pre bezporuchový chod zariadení. Čistíme klimatizácie, filtre, teplosmenné plochy, výparníky, vane, vrtule, aby neboli pliesne a nežiaduce pachové stopy. Viac k servis a čistenie klimatizácie.

 

Predaj klimatizácie

Ponúkame klimatizácie značiek SAMSUNG, TOSHIBA, MITSUBISHI, LG, DAIKIN a iné.

Ponúkame MULTISPLIT klimatizácie.

 

Odborná likvidácia klimatizácie

Vyradené zariadenia určené na likvidáciu odborne demontujeme pre recyklačný proces. Plynné chladivo v systéme klimatizačnej jednotky odsávame a odosielame na zberné miesta.

 

Služby na mieru

Pre spoľahlivú prevádzku zmluvne zabezpečíme:

 • okamžitý nástup na opravu, či montáž
 • pravidelnú údržbu dva krát ročne

 

 

OBJEDNÁVKA

© 2008 - 2020 Rastislav Ebert