Montáž, opravy, servis klimatizácie, klima-shop

Montáž klimatizácie

Vykonávame montáže klimatizačných zariadení všetkých značiek.

 

Záruka na montáž klimatizácie a na tesnosť spojov vykonaných technikom je 5 rokov.

 

Spoje Cu potrubí letujeme na tvrdo, aby neboli mikroskopicné úniky chladiva cez spojky.

 

Celé dielo vyhotovíme na "kľúč" podľa dohodnutých požiadaviek. 

 

CENA kompletnej inštalácie (klimatizácia s jednou vnútornou jednotkou) do bytu/domu/kancelárie.  

 

 

Opravy klimatizácie

Vykonávame všetky zásahy a opravy potrebné pre funkčnosť klimatizačného zariadenia ako sú:

 • oprava úniku chladiva klimatizácie
 • dopustenie chladiva klimatizácie
 • čistenie klimatizácie
 • oprava odtoku kondenzátu klimatizácie
 • výmena kompresora
 • výmena filtra na klimatizácii
 • oprava elektrickej časti klimatizácie
 • chladiarenska oprava klimatizácie
 • prekládka klimatizácie
 • predĺženie chladiaceho okruhu
 • demontáž klimatizácie pri zateplení

 

Servis klimatizácie a čistenie

Vykonávame záručný a pozáručný servis klimatizácií.

 

Na namontovaných klimatizačných zariadeniach pravidelne prevádzame servisné práce, ktoré majú preventívny charakter pre bezporuchový chod zariadení.

 

Čistíme klimatizácie, filtre, teplosmenné plochy, výparníky, vane, vrtule, aby neboli pliesne a nežiaduce pachové stopy.

 

Prečo niektoré klimatizácie zapáchajú?

 

 

Predaj klimatizácie

 

Ponúkame MULTISPLIT klimatizácie.

 

Ponúkame klimatizácie značiek:

 

SAMSUNG,

 

TOSHIBA,

 

MITSUBISHI,

 

LG,

 

DAIKIN a

 

iné.

 

 

Odborná likvidácia klimatizácie

Vyradené zariadenia určené na likvidáciu odborne demontujeme pre recyklačný proces. Plynné chladivo v systéme klimatizačnej jednotky odsávame a odosielame na zberné miesta.

 

Služby na mieru

Pre spoľahlivú prevádzku zmluvne zabezpečíme:

 • okamžitý nástup na opravu, či montáž
 • pravidelnú údržbu dva krát ročne

Kontakt:

E-mail: opravy@opravy.sk

Telefón: +421 903 752 609     

 

OBJEDNÁVKA

© 2008 - 2021 Rastislav Ebert