Klimatizácia a jej vhodné umiestnenie

Výber modelu a určenie vhodného miesta montáže klimatizácie, je základným kritériom pre bezproblémovú montáž, servis a dlhodobé používanie. Tu je naše stručné doporučenie postupu:

  • Ako prvý krok je určenie vhodného miesta umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie. Vnútorná jednotka by mala byť v hornej časti miestnosti min. však 5 cm od stropu. Vonkajšia jednotka by mala byť na prístupnom mieste (na balkónoch, pod oknom v panelákoch, na zemi, alebo fasade domu do výšky 3m od zeme atď.)
  • V prípade nedostupných miest sa následne inštalácia zbytočne predražuje a komplikuje prístup pri prípadných servisných zásahoch. Nesmieme zabúdať na pravidelné čistenie teplosmenných plôch aj na vonkajšej jednotke. Taktiež treba dbať na to, aby vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou klimatizácie bola čo najmenšia. V opačnom prípade sa inštalácia predražuje, znižuje sa výkon klimatizácie čoho následkom je aj vyššia spotreba el. energie.
  • Celá prepojovacia trasa medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou klimatizácie: prepojovacie potrubie s izoláciami, káblami a hadicou sa môžu zasekať do muriva, alebo sa ukryjú v lište. Zasekanie trasy sa odporúča v štádiu stavby pre prašnosť pri sekaní. Toto zasekanie nevykonávame do betónového nosného múru. Prevedenie s lištou je rýchlejšie, avšak pri väčších dĺžkach nemusí byť estetické. Dlhé lišty v horizontálnom smere sa odporúčajú mierne spádovať kvôli odvodu kondenzátu.
  • Vnútorná jednotka (v letnom období) a vonkajšia jednotka (v zimnom období) kondenzuje vodu (asi 5l za 24h). Preto treba pri voľbe montážneho miesta myslieť aj na tento fakt. Doporučujeme vyberať miesto v blízkosti sifónu, alebo kde je možné odvod zabezpečiť v exteriéry (odkvapové žľaby, na trávnaté plochy atď.) Ak nie je možné inak odvádza sa kvapalina do zbernej nádoby (je vhodná pre zavlažovanie kvetov).
  • Ak sa rozhodnete klimatizáciu zakúpiť a následne si ju dať namontovať, prečítajte si podstránku Inštrukcie pre zákazníka kde sa dozviete ďalší postup.

Akékoľvek informácie ohľadom inštalácie klimatizácie Vám radi poskytneme na:
OPRAVY.SK, s.r.o., Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava.
Tel.: 62411830, Mob.: 0903 752 609

© 2008 - 2018 Rastislav Ebert