Objednávka / Zmluva o dielo


podľa Obchodného zákonníka a Obchodných podmienok zverejnených na stránke www.opravy.sk uzatvorená medzi OPRAVY.SK, s.r.o., Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava, IČO: 46952128, neplatiteľ DPH, č. ú. Fio banka: 2600353917 / 8330 (ďalej len "Zhotoviteľ") a

objednávateľ:
 


Objednávateľ si záväzne objednáva dielo (tovar a služby) od Zhotoviteľa podľa uvedeného:
 

Údaje o klimatizácii:
Značka klimatizácie: *
Model / typ: *
Počet ks: *


Zhotoviteľ tovar alebo službu (realizáciu diela) dodá, alebo nastúpi v predbežne dohodnutom termíne:
Napíšte dátumy dní, v ktorých by Vám vyhovovala realizácia diela. Rezervujte si celý deň. Obvykle nastupujeme o 8:30 hod a končíme podľa náročnosti v ten istý deň. Termín Vám telefonicky potvrdíme.
Prvý predbežný vhodný termín:
Druhý predbežný vhodný termín:
Tretí predbežný vhodný termín:


Objednávateľ objednaný tovar, alebo službu (dielo) uhradí Zhotoviteľovi spôsobom:
 
Vlastné vyjadrenie:
Objednávajúci je dobre oboznámený a súhlasí s Cenníkom a Obchodnými podmienkami zverejnenými na stránke www.opravy.sk, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
 
Dátum odoslania: 09.12.2018 21:40
Objednávku / zmluvu o dielo:
© 2008 - 2018 Rastislav Ebert