Inštrukcie pre zákazníka

  1. Pred kúpou klimatizačného zariadenia si prosím pozorne preštudujte podstránku informácie o klimatizáciách, kde sa dozviete nielen technické parametre, ale hlavne ako postupovať pri voľbe z jednotlivých ponúkaných modelov pre vaše miesto inštalácie.
  2. Pred montážou si preštudujte podstránku cenník inštalácií klimatizácie a podmienky pri montážach klimatizácií, kde sa dozviete podrobnosti o podmienkach pri inštalácii a cenách. Na podstránke nájdete aj vzorovo vyplnené tlačivo "Doklad o montáži" pre orientačný výpočet ceny inštalácie klimatizácie.
  3. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si naše klimatizačné zariadenie, alebo už vlastníte iné klimatizačné zariadenie a chcete si ho dať nainštalovať prosím vyplňte dôkladne objednávku na podstránke objednávka montáže.
  4. Pri vypĺňaní tlačiva objednávka montáže Vám pomôžu telefonicky pomôcť pracovníci spoločnosti OPRAVY.SK, s.r.o. Objednávku montáže odošlite elektronicky, ale môžte nám ju zaslať aj na faxové číslo - 02 / 62411830. Zároveň nám navrhnite termin montáže, ktorý by Vám vyhovoval. Tento termín Vám spätne telefonicky potvrdíme. V prípade, že si zadovážite vlastnú klimatizáciu, navrhnite termín po doručení klimatizácie na miesto montáže.
  5. Pracovníci spoločnosti OPRAVY.SK, s.r.o. vás budú kontaktovať na vami uvedené kontakty, kde sa dohodne definitívny termín a čas montáže. Toto Vám, ak ste uviedli telefón, e-mail, alebo č. faxu, potvrdené zašleme naspäť.
  6. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte priamo p. Eberta, ktorý celú vec koordinuje na mobilnom čísle 0903 - 752 609.
  7. V dohodnutý termín sa dostavia montážni technici spoločnosti OPRAVY.SK, s.r.o. nainštalovať vašu klimatizáciu. Pred montážou Vám dajú podpísať vašu objednávku, prípadne prečítať podmienky a ceny inštalácie, ktoré svojim podpisom potvrdíte (nájdete ich v tlačive "cenník inštalácii a podmienky pri montážach klimatizácii")
  8. Hneď po dokončení montážni technici vyplnia "Doklad o montáži", v ktorom vám aj vyúčtujú presnú sumu montáže. Vy montáž v hotovosti vyplatíte a obdržíte príjmový pokladničný doklad a faktúru.
  9. "Doklad o montáži" slúži zároveň ako záručný list na montážne práce v trvaní 12 mesiacov ak nie je dohodnuté inak. Záručný list na klimatizáciu vydáva predajca v trvaní 24 mesiacov a odovzdá ho s klimatizáciou.
© 2008 - 2018 Rastislav Ebert