Diagnostika porúch na klimatizácii

 1. Klimatizácia vôbec nefunguje.
  Nemáte prerušený prívod prúdu?

 2. Diaľkový ovládač klimatizácie nemá zobrazenie.
  Nemáte batérie v ovládači vybité?

 3. Po zapnutí klimatizácia hneď nechladí.
  Klimatizácia spustí kompresor po 3-5 minútach pre jeho ochranu.

 4. Výkonnosť chladenia klimatizácie je nedostatočná.
  Máte dobre nadstavený režim a teplotu na ovládači?
  Nemáte zapnutý režim spánku na ovládači?
  Nemáte navolené nízke otáčky ventilátora na ovládači?
  Nemáte zanesené vzduchové filtre vnútornej jednotky?
  Nemáte zanesenú teplosmennú plochu na vonkajšej jednotke?
  Okná a dvere máte zatvorené?

 5. Pri spustení v režime kúrenia z jednotky neprúdi vzduch.
  Zariadenie spustí ventilátor až po chvíli, keď je výparník horúci. Buďte trpezliví a neprepínajte režim.

 6. Pri kúrení sa ventilátor vnútornej jednotky vypne asi na 10 minút.
  Vonkajšia jednotka sa vtedy odmrazuje.

 7. Vnútorná jednotka praská.
  Tieto zvuky spôsobujú teplotné zmeny.

 8. Je počuť prúdiť vodu.
  Môže ísť o prúdenie chladiva vo výmenníku, alebo vyzrážaná vzdušná voda steká po výparníku.

 9. Vnútorná jednotka vydáva hučanie a drnčanie.
  Môže ísť o rezonanciu ventilátora.

 10. Z vnútornej jednotky vychádza para.
  Tento jav sa prejaví len chvíľkovo pri prechode z chladenia na kúrenie.

 11. Vonkajšia jednotka vydáva hučanie a drnčanie.
  Ide o rezonanciu spôsobenú kompresorom.

 12. Vzduch vychádzajúci z klimatizácie má divný zápach.
  Je pravdepodobné, že klimatizácia absorbovala zápach z okolia prostredníctvom vzduchu, je nutné vyčistiť výparník.

 13. Z vnútornej jednotky vyteká voda.
  Odtok vody je upchaný.
© 2008 - 2019 Rastislav Ebert