Cenník inštalácií práca a materiál

 

Cena jednej inštalácie sa pohybuje podľa jej náročnosti a dľžky prepojení pre jednu klimatizáciu do bytu okolo 400 eur. 

Zaruka 5 rokov na unik chladiva.

 

Inštalácia klimatizácie - práca bez materiálu:

Inštalácia klimatizácie (práca) pri dĺžke prepojovacieho potrubia do 3m. 300 €
K inštalácii si treba pripočítať materiál.  

 

(Inštalácia klimatizácie: zahŕňa cenu za prácu pri montáži jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, vyvŕtanie 1 otvoru cez stenu, použitie náradia a nástrojov. K cene práce sa pripočíta cena použitého materiálu.)

 

Použitý materiál pri inštalácii klimatizácie:

Konzoly vonkajšej jednotky na stenu s kotvami pre uchytenie a silentbloky 40 €
alebo Podstavec  na zem pod vonkajšiu jednotku klimatizacie 15 €
Prepojovacie CU potrubie: medené rúry s tepelnými izoláciami a prepojovacím elektrickým káblom za 1m: 25 €
Letovanie na tvrdo CU potrubia Ag pájkou 1 rúra 10 €
Kryt prepojovacieho potrubia (žľab) 65x50 za 1m 10 €
Kondenzát - trubka / hadica za 1m 4 €
Napájací kábel a lišta pre kábel  20 €
Ostatný spotr. mat. (šteker, hmoždinky, skrutky, sádra, pásky, tmel, pena) 10 €
Doprava v BA 10 €

 

Cenník demontáže, prekládky klimatizácie

Demontáž vonkajšej jednotky s uchovaním chladiva (pred zateplením)

 

70 €

Demontáž vonkajšej jednotky multisplit (na dve vnutorne)   100 €

Opätovná montáž vonk. jed. monosplit (na jednu vnutornú jednotku, bez nadpájania Cu potrubí) 

 

100 €

Opätovná montáž vonk. jed. monosplit (na jednu vnutornú jednotku, s nadpájaním Cu potrubí)    150 €
Opätovná montáž vonkajšej jed. na dve vnutorné (po zateplení)    250 €
Demontáž klimatizácie bez zapucovania    100 €
Prekládka vonkajšej jednotky bez prídavného materiálu   200 €
Prekládka vnútornej jednotky bez prídavného materiálu   300 €
Zasekanie vedenia do muriva bez vysprávky (nie betón) 1m     40 €
Prípadná druhá a ďalšia diera cez stenu    40 €

 

 

 

Cenník servisných zásahov

 

Servis-vyčistenie klimatizácie

SERVIS klimatizácie obsahuje vizuálnu kontrolu, vyčistenie filtrov, zrážnikov, plastových častí, chladiča vonkajšej jednotky, dezinfekcia vnútornej jednotky, skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky, skontrolovanie chladiva a tlaku v systeme, kontola a skúška kondenzátu, diagnostika prípadnej poruchy a nacenenie jej opravy.

 
SERVIS - vyčistenie jednej splitovej klimatizácie   70 €
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s dvomi vnutornými jednotkami    100 €
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s tromi vnutornými jednotkami    150 €
Servisná kontrola a vyčistenie multisplitu s štyrmi vnutornými jednotkami    200 €
SERVIS - vyčistenie jednej MOBILNEJ klimatizácie   50 €

 

Cenník opráv klimatizácie

 

Výjazd, alebo samostatná diagnostika poruchy bez opravy, alebo samostatná kontrola tesnosti  chladiaceho okruhu      50 €

 

Chladiarenska oprava klimatizácie:

Odstránenie miesta úniku chladiva letovaním na tvrdo, alebo pertlovaním, výmena súčiastky v chladiacom okruhu, zfunkčnenie klimatizácie a podobné 350 €
Napustenie chladiva bez odstranenia miesta úniku, s novým chladivom 250 €
   
Nový kompresor na 3,5 kW klimatizáciu ON/OFF 300 €
Chladivo R134A, R 407C, R410A 1000g   100 €

 

 

Elektrická oprava klimatizácie:

Zásah, alebo diagnostika problému v el. okruhu, alebo výjazd 100 €
Elektrická oprava klimatizácie s výmenou súčiastky 200 €
Náhradný rozbehový kondenzátor: 40 €
   

 

Oprava kondenzátu:

Oprava kondenzátu, prečistenie 100 €
Oprava kondenzátu: prerábkou (iné uloženie, lepenie, vŕtanie) 150 €
Montáž čerpadla kondenzátu 70 €
Čerpadlo kondenzátu 180 €
Hadica / trubka na kondenz 10 m 30 €

 

Zľavy pri montáži, alebo oprave dvoch a viac klimatizácií na jednom mieste 5%.

© 2008 - 2018 Rastislav Ebert